Okres Próbny Katalogu Mieszkań i Domów!

Wypróbuj skuteczność reklamy w naszym miesięczniku!

Nowym klientom KMID dajemy możliwość sprawdzenia skuteczności reklamy. Okres próbny to 3 miesiące/3 wydania miesięcznika.

Cena prezentacji podstawowej w ofercie Okres Próbny:

- jednej inwestycji wynosi 199 zł netto/3 miesiące, czyli 66 zł netto/miesiąc
- dwóch inwestycji wynosi 378zł netto/3 miesiące, czyli 126 zł netto/miesiąc

To jedynie 23% wartości cennikowej!

Po Okresie Próbnym możecie Państwo przedłużyć współpracę lub zrezygnować… jedno jest pewne… WARTO SPRÓBOWAĆ!

Kontakt w sprawie reklamy

 

 

 

 

Inne możliwości reklamy