Pozycjonowanie ofert

1. Po co pozycjonować swoje oferty?
Oferty na pierwszych pozycjach listy zawsze są częściej oglądane niż te znajdujące się na kolejnych stronach. Statystyki Google Analytics wykazują, że stronę 1 zestawienia ofert ogląda 46% więcej odwiedzających portal niż stronę 2 i 70% więcej niż stronę 3.
Dzięki temu możemy być pewni, że oferty są odpowiednio wyeksponowane i widoczne powyżej ofert konkurencji.

2. Jak mogę uzyskać dostęp do pozycjonowania ofert?
Żeby rozpocząć pozycjonowanie, należy skontaktować się z jednym z naszych specjalistów (informacje w zakładce Kontakt) lub dodać samodzielnie zamówienie na Pozycjonowanie w zakładce "Usługi", w koncie firmowym.

Nasz doradca pomoże szybko i bez problemów przejść przez czynności niezbędne do rozpoczęcia pozycjonowania oraz przekaże informacje na temat sposobu płatności.
Po jej dokonaniu można już brać udział w aukcjach pozycjonowania.

3. Ile kosztuje pozycjonowanie ofert?
Pozycjonowanie to jedna z tańszych, ale bardzo efektywnych form promocji.
Odbywa się na zasadzie aukcji. Najwyżej na liście umieszczane są oferty z najwyższymi zadeklarowanymi danego dnia kwotami.

Koszt umieszczenia oferty na wyższych pozycjach zależy więc wyłącznie od tego, jakie kwoty zadeklarują inne firmy biorące udział w aukcji.

4. Jak mogę wziąć udział w aukcji pozycjonowania?
Jeśli po raz pierwszy pozycjonujemy oferty lub na naszym koncie nie ma środków, należy skontaktować się z jednym z naszych specjalistów (informacje w zakładce Kontakt) lub dokonać samodzielnie zamówienia na Pozycjonowanie w zakładce "Usługi", w koncie firmowym.

Po jej dokonaniu, czyli zasileniu indywidualnego konta środkami, wystarczy zalogować się do swojego konta, następnie na konto firmowe, a potem:

1. Przejść do zakładki „Pozycjonowanie ofert”.
2. Dodać oferty, które chcemy pozycjonować do listy.
3. Przypisać do wybranych ofert kwoty, które chcemy przeznaczyć na ich pozycjonowanie.
4. Jeśli wybraną kwotę chcemy podzielić równo na wszystkie oferty, używamy funkcji „podziel na wszystkie”.
5. Zatwierdzić wybór przyciskiem obok okna edycji.

Po zatwierdzeniu wyboru w kolumnie „Prognozowana pozycja” pojawi się informacja o miejscu, które będzie zajmować Państwa oferta po zakończeniu licytacji w danej kategorii.

Uwaga!
Należy pamiętać, że kwoty raz przypisane do ofert obowiązują do czasu wprowadzenia zmian lub do momentu wykorzystania wszystkich środków na koncie.

5. Gdzie będą widoczne pozycjonowane oferty?
Pozycjonowane pozycje wyróżnione są na liście ofert (według odpowiadających im kategorii) kolorem pomarańczowym. Oprócz tego, że wyświetlają się one wyżej niż inne, są też dodatkowo lepiej widoczne.
Po wejściu na te strony Klienci widzą oferty sortowane według wyników aukcji pozycjonowania.

Uwaga!
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik portalu zechce posortować listę ofert według własnych kryteriów (np. metraż, cena za metr kwadratowy), wyniki takiego wyszukiwania będą zgodne z kryterium sortowania. Pozycjonowane oferty zachowają jednak swoje pomarańczowe wyróżnienie.

8. Jak długo oferta zachowa wylicytowaną pozycję ?
Aktualizacja pozycji ofert według wyników aukcji odbywa się codziennie o północy i kończy się 24h później.

9. Jak można sprawdzić kwoty wydane na pozycjonowanie?
Do sprawdzania rozliczeń służy zakładka „Pozycjonowanie – raport”, w której można sprawdzić kwoty wydane na pozycjonowanie ofert w wybranym okresie.

10. Co się stanie, jeśli dwie oferty będą miały taką samą wylicytowaną kwotę?
W takim przypadku wyżej umieszczona zostanie oferta, której data aktualizacji w systemie jest późniejsza.

11. Kto będzie miał dostęp do funkcji pozycjonowania?
Dostęp do tej funkcji mają wszyscy zalogowani użytkownicy z danej firmy.

Print Friendly, PDF & Email