Specyfikacja mailingu reklamowego

1. Przyjmujemy gotowe materiały w formatach .jpg, .gif, pliki HTML.

2. Szerokość wiadomości, w tym logo, nie powinna przekraczać 600 pikseli. Taka szerokość wymagana jest do poprawnego odczytu w większości programów pocztowych.

3. Najbardziej optymalna objętość wynosi 50 kB, dopuszczalna maksymalna objętość wynosi 100 kB.

4. W kodzie mailingu nie należy używać języka skryptowego (JavaScript, ramki, elementy dynamicznego HTML oraz obiekty Active X, np. animacje flash), gdyż większość programów pocztowych blokuje taką zawartość.

5. Logotypy firm mogą być podlinkowane.

6. Nie przyjmujemy do przesłania załączników.

7. Arkusze stylów (CSS) nie mogą być zapisane w osobnym pliku – style muszą być zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML mailingu. Nie mogą też zawierać elementów pozycjonowania.

8. Kod HTML nie może zawierać znacznika innego niż deklaracja kodowania czcionki oraz deklaracji.

9. Nie przyjmujemy plików z błędami w kodzie HTML.

10. Temat maila nie może być w całości pisany kapitalikami.

Print Friendly, PDF & Email