Zasady emisji tekstu sponsorowanego

I. Emisja tekstu sponsorowanego

- Emisja tekstu sponsorowanego odbywa się poprzez wyświetlanie go w dziale „Porady i artykuły” oraz na liście artykułów. Teksty są opatrzone słowem „Promocja”.

- Objętość tekstu sponsorowanego nie powinna przekraczać 4000 znaków dla tekstów już publikowanych w Internecie. W pozostałych przypadkach może wynosić do 8000 znaków. Do tekstu można dołączyć do 10 zdjęć, wizualizacji lub innych grafik.

- Po podpisaniu przez Zleceniodawcę zamówienia na określony termin emisji Wydawca zobowiązuje się do umieszczenia gotowego tekstu sponsorowanego otrzymanego od Zleceniodawcy w panelu administracyjnym w terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia pliku.

- Wydawca zastrzega sobie prawo do korekty zamieszczonych treści zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, podziału administracyjnego kraju i nazw geograficznych oraz sformatowania tekstu zgodnie z przyjętymi w Portalu stylami typograficznymi.

- Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji z powodu treści, które mogłyby działać na niekorzyść Wydawcy.

- Zleceniodawca może zlecić Wydawcy osobnym zleceniem przygotowanie tekstu promocyjnego.

- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje o firmie i o inwestycji oraz inne zamieszczone w tekście.

- Teksty sponsorowane, których emisja była wykupiona na 12 miesięcy, po tym okresie są emitowane w Portalu bezpłatnie.

II. Promocja tekstu sponsorowanego

- Promocja tekstów sponsorowanych w Portalu odbywa się przez zamieszczenie początkowego fragmentu tekstu na stronie głównej Portalu i na pierwszej pozycji na stronie z Listą artykułów na wyróżnionym tle.

- Jeśli w bazie portalu zapisanych jest więcej tekstów Zleceniodawcy, przed rozpoczęciem promocji ma on możliwość wybrania w panelu administracyjnym, który z tekstów umieszczonych w bazie Portalu ma być promowany. Jeśli taki wybór nie zostanie dokonany, teksty będą losowo wybierane do promocji.

- Promocji podlegają wyłącznie teksty, których emisja w Portalu wynika z odpowiednich zamówień.

Print Friendly, PDF & Email